KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI, GİZLİLİK VE İLETİŞİM BİLGİLENDİRMESİ

Şahsıma ait aralarında ad soyad, T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi, ekran adı ve telefon, e-posta adresi, ev adresi, IP adresi gibi iletişim bilgilerimin bulunduğu kişisel verilerimin Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve/veya PepsiCo Türkiye’nin diğer grup şirketleri olan Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. ve Fruko Meşrubat San. Ltd. Şti. tarafından (üç şirket hep birlikte “PepsiCo” olarak anılacaklardır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ikincil mevzuatta yer alan kişisel veri işleme ilkeleri ile PEPSICO kurumsal politikalarına uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla kampanya sürecini yönetmek, müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak gibi sebeplerle, PepsiCo’nun kullanmakta olduğu ilgili programlarda işlenmesine ve paylaşılmasına, kişisel verilerin saklama ve işleme amaçlı olarak PepsiCo tarafından Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca gerekli şartların sağlanması ve tedbirlerin alınması kaydıyla yurtdışına transfer edilmesine, ifa yardımcıları ile paylaşılmasına; silinmesine yönelik tarafınıza talepte bulunana kadar, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda mevcut verilerimin makul süre boyunca saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine onay verdiğimi ve bu hususları peşinen kabul ettiğimi beyan ederim. Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarımı kullanmak amacıyla Büyükdere Caddesi No: 209 Tekfen Tower D:2, 4. Levent Şişli İstanbul adresine yazılı olarak başvuru yapabileceğim hakkında işburada bilgilendirildim. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Gizlilik ve İletişim Bilgilendirmesi’ni kabul etmekle, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğum kişisel verilerimin, tarafıma çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı elektronik iletişimin kısa mesaj (SMS) ve/veya e-posta yoluyla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve PepsiCo’nun sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen kapsamda üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarımına izin vermiş olduğumu kabul ederim.