Cesaret Hikayesi TWITTER YARIŞMASI

KULLANIM ŞARTLARI

1.Katılımcılar 18.08.2020 tarihinde sona erecek olan Logo Yok Twitter kampanyası kapsamında düzenlenen yarışmaya Twitter üzerinden katılabilirler.

2.Söz konusu sosyal medya adresi üzerinden yapılan yarışma, Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“Frito Lay”) tarafından düzenlenmektedir.

3.Katılımcı, yarışmaya internet yolu ile katılmakla, https://twitter.com/LogoYok internet adresinde yer alan kullanım şartları ve gizlilik kurallarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.Frito Lay tarafından düzenlenen sosyal medya mecrası olan Twitter’da yer alacak “Cesaret Hikayesi” sosyal medya yarışması, 14.08.2020 günü saat 17.00’da başlayıp 18.08.2020 günü saat 23.59’da sona erecektir. Katılım durumuna bağlı olarak yarışma süresi Frito Lay Gıda San ve Tic. A.Ş. tarafından uzatılabilir.

5.Katılımcıların yarışmaya katılmak için belirtilen gün ve saatler içerisinde @LogoYok Twitter hesabında belirtilen paylaşımın altına yanıt olarak cesaret gösterdikleri anı/hikayelerini yazmaları gerekmektedir.

6.Katılımcıların yaptıkları yorumlar arasından yaratıcılık kriterine dayalı olarak belirlenecek cesaret temalı 25 tweet Jüri tarafından seçilecek, tweet’lerin sahipleri Ahbap Market’te satışa sunulan Logo Yok kampanyasına özel olarak tasarladığı bandana ya da boyunluk ile ödüllendirilecektir.

7.Twitter yarışmasında Frito Lay, kendi inisiyatifi ile ve/veya elinde olmayan herhangi bir nedenden ötürü, yarışma ödüllerini, eş değerli ya da daha yüksek bedelli başka bir ödül ile değiştirme hakkına sahiptir.

8.Seçici Jüri Frito Lay ve kampanyayı yürüten Pure New Media reklam ajansından oluşmak üzere 2 kişi olacaktır.

9.Katılımcılardan @LogoYok Twitter hesabındaki yarışma paylaşımının altına cesaret gösterdikleri anı/hikâyeyi yaratıcı bir yanıt olarak paylaşmaları beklenmektedir. Yarışma paylaşımının altına cesaret anısı/hikayesi ile yanıt yapan herkes yarışmaya katılım sağlamış sayılır.

10.Frito Lay Twitter Cesaret Hikayesi Yarışması hiçbir maddi talebi kapsamamaktadır. Yarışma esnasında para-mülk-maddi yardım gibi taleplerde bulunan paylaşımlar kapsam dışı sayılacaktır.

11.Yapılacak paylaşımların herkese açık olarak yapılması gerekmektedir. Twitter’da dışarıya kapalı hesaplardan yapılan paylaşımlar sisteme düşmeyecek, takibi yapılamayacaktır.

12.Sahte profil oluşturarak yarışmaya katıldığı ya da kazandığı tespit edilen katılımcılar ödüle hak kazanamaz. Ödül hakkı yedek yarışmacıya aktarılır.

13.Yarışmanın sonuçları 27.08.2020 günü açıklanacaktır. Seçilen katılımcılara, yarışmaya katıldıkları sosyal medya kanalı üzerinden ulaşılacak (Twitter) ve hediye gönderimi için Direct Message üzerinden adres bilgileri sorulacaktır. Adres bilgilerini 5 gün içerisinde iletmeyen kullanıcıların hakları yedek yarışmacıya aktarılır.

14.Katılımcılar arasından asil kazanan olarak toplam 25 kişi, yedek olarak ise 13 kişi belirlenecektir. Asil kazananların 5 gün içerisinde aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini iletmemesi durumunda yedek kullanıcılar ile iletişime geçilecektir.

15.Kazandığı açıklanan kullanıcılar 5 gün içerisinde iletişim bilgilerini (ad, soyad, adres, telefon) Logo Yok Twitter sayfasında özel mesaj yoluyla göndermek zorundadır.

16.Hediyelerin kazananlara teslimi, 1 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

17.Frito Lay ve Pure Agency çalışanları ve yakınları yarışmaya katılamaz. Katılmaları halinde kazansalar bile ödülü almayı hak edemezler.

18.Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları eserin tüm haklarını Frito Lay’e devretmiş olur. Frito Lay, içeriği ahlaka aykırı veya suç teşkil eden yorumlardan sorumlu tutulamaz ve bu yorumları silme hakkını saklı tutar. Frito Lay'in yarışmaya sunulan paylaşımı kendisine ait sosyal medya hesaplarında, internet sitesinde ve/veya her tür mecrada kullanma ve paylaşma hakkı olacaktır.

19.Frito Lay, katılımcının üyeliğini ya da site kullanımını Katılım Koşullarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, katılımcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir.

20.Frito Lay yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili kullanıcının o güne kadarki bütün yarışma verilerini, hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar. Katılımcıların yarışmaya katılmak için yapacakları başvurularla ilgili her türlü ortamdaki iletişim sorunları nedeniyle, Frito Lay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yarışmanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da internet bağlantılarında İnternet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, sms gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya internet erişimindeki aksaklıklardan, yarışmanın gidişatını etkileyecek şekilde; ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, yarışmada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması, veya ulaşılamaması nedeni ile yarışma uygulamasının zarar görmesinden, Frito Lay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Frito Lay katılımcıların kendileri veya başkalarının bilgisayarını kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

21.Bu kampanya Milli Piyango İdaresi’nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışındadır.

22.Kazanılan ödül başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

23.Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

24.Katılımcılar yarışmaya yalnızca kendileri adına katılabilirler. Başkasının adına katılım yapılamaz.

25.Kullanıcılar yarışmaya 1’den fazla kez katılabilir fakat yanıtlarından sadece bir tanesi değerlendirmeye alınacaktır.

26.Katılımcılar tarafından yanlış veya eksik iletişim bilgileri verilmesinden dolayı yaşanabilecek aksaklıklardan, Frito Lay sorumlu tutulamaz.

27.Ödül kazanan kişinin, söz konusu haklarını Frito Lay kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle hiç ya da gereği gibi kullanamama ve/veya yanlış iletişim bilgileri vermesi halinde Frito Lay sorumlu tutulamayacaktır.

28.Sayfa ve sekme içeriğinin tüm hakları, münhasıran Frito Lay’e aittir.

29.Katılımcıların, kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Frito Lay tarafından yapılacaktır.

30.Frito Lay, önceden haber vermeksizin yarışmayı durdurma, katılım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

31.Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Frito Lay’in kampanya ve kampanya uygulama kayıtları esas alınacaktır.

32.Kampanyaya katılan kullanıcı, Kampanya kapsamında paylaştıkları her türlü bilginin kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kampanyaya katılan kullanıcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi ve görsel veya işitsel materyali iletemez. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıya aittir. Frito Lay ve bağlı şirketleri sorumluluk kabul etmemekte olup, ilgili üçüncü kişilerin herhangi bir hak talebinde bulunması halinde Frito Lay’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, bu konuda tek muhatabın kendisi olduğunu katılımcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

33.Kampanyaya katılım ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Yarışmaya katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. 18 yaşın altında olan katılımcılar kazanmış olsalar dahi ödül haklarını kaybeder. Frito Lay 18 yaşından küçüklerin yarışmaya velileri ve vasilerinden izin almaksızın katılımından sorumlu tutulamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmeyecektir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.

34.Yarışma paylaşımının altına yanıt veren herkes Katılım Koşullarını kabul etmiş olur.

35.Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

36.Kampanya kapsamında elde edilecek isim, soyadı, adres ve telefon bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz kampanyaya katılımınızın yönetilmesi ve hediyenizin size ulaştırılması, Frito Lay tarafından bizzat veya tayin edeceği üçüncü kişiler nezdinde müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Frito Lay'in iş ortakları ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 5. maddesinde belirtilen "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayalı olarak başvurunuz aracılığıyla elde edilmektedir. Şirketimizin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından KVKK'nın 11. maddesinde bulunan haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak info@fritolay.com.tr adresinden şirketimize iletebilirsiniz.

CESARET HİKAYESİ TWITTER YARIŞMASI TALİHLİLERİ:

1- @depressedca - https://twitter.com/depressedca/status/1295270968177434627

2- @bedirhanabdus - https://twitter.com/bedirhanabdus/status/1295766708184068096

3- @emineegenc - https://twitter.com/emineegenc/status/1295487854676713477

4- @Anarsyst- https://twitter.com/Anarsyst/status/1295731651042070528

5- @ShinyHu86733690 - https://twitter.com/ShinyHu86733690/status/1294401399938322435

6- @sinansozmen - https://twitter.com/sinansozmen/status/1295342900964990978

7- @Hakankck83 - https://twitter.com/Hakankck83/status/1295377862774710273

8- @kahraman__ca - https://twitter.com/kahraman__ca/status/1295789579639885831

9- @Nurlaramazan - https://twitter.com/Nurlaramazan/status/1295695262262923264

10- @yasinbey2011 - https://twitter.com/yasinbey2011/status/1295490090173698049

11- @godofchromatica - https://twitter.com/godofchromatica/status/1295361224876732416

12- @arslemine - https://twitter.com/arslemine/status/1295487704545845248

13- @ac55me - https://twitter.com/ac55me/status/1295746412177752064

14- @madameviolette - https://twitter.com/madameviolette/status/1295705111348617216

15- @yamisacar - https://twitter.com/yamisacar/status/1295268644197367808

16- @enerjip35 - https://twitter.com/enerjip35/status/1295452589186834434

17- @harmezamliy - https://twitter.com/harmezamliy/status/1295594515370213376

18- @yeninickk - https://twitter.com/yeninickk/status/1295473077816635392

19- @goluckyourselv - https://twitter.com/goluckyourselv/status/1295483497935757313

20- @isee_FakePeople - https://twitter.com/isee_FakePeople/status/1295731514244657152

21- @tricaches - https://twitter.com/tricaches/status/1295803666495086605

22- @mugegurle - https://twitter.com/mugegurle/status/1295824691727400960

23- @Gorilla_project - https://twitter.com/Gorilla_project/status/1294627586564395010

24- @boraborra - https://twitter.com/boraborra/status/1295782871970582530

25- @brahimMeral1 - https://twitter.com/brahimMeral1/status/1295402922730291203

CESARET HİKAYESİ TWITTER YARIŞMASI YEDEK TALİHLİLERİ:

1- @35Muhammet191_4 - https://twitter.com/35Muhammet191_4/status/1295263295780392960

2- @asumansunella - https://twitter.com/asumansunella/status/1295617103723212800

3- @violinist_1993 - https://twitter.com/violinist_1993/status/1295798563360956416

4- @black_alfa_wolf - https://twitter.com/black_alfa_wolf/status/1295418287191449605

5- @bintanesakura - https://twitter.com/bintanesakura/status/1295466325419098112

6- @frknneo - https://twitter.com/frknneo/status/1295298855613980672

7- @vaveyla1940 - https://twitter.com/vaveyla1940/status/1295287417612771330

8- @LastWorld_a - https://twitter.com/LastWorld_a/status/1295820635843768321

9- @TubaAkcakus - https://twitter.com/TubaAkcakus/status/1295807189077172224

10- @ismetalpceylan1 - https://twitter.com/ismetalpceylan1/status/1294335181080399876

11- @aslanpro9 - https://twitter.com/aslanpro9/status/1295514117718056960

12- @norvecvalisi - https://twitter.com/norvecvalisi/status/1295717738661519361

13- @mturkok - https://twitter.com/mturkok/status/1295029171945648135